Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning på gruppnivå

Översikt över en grupps aktivitet#

Om du klickar på en grupp i listan under "Grupper" får du se en översikt över vad gruppen har gjort under den senaste månaden. (Om du inte har några grupper så kan du klicka på "Alla elever", som alltid finns i listan.)

Klicka på datumintervallet uppe till höger för att ändra vilken tidsperiod som omfattas. Det finns snabbval för i dag, i går, senaste 7 dagarna, senaste 30 dagarna, den här terminen och det här läsåret. Du kan även välja ett eget datumintervall.

På det här sättet kan du enkelt få en överblick över vad gruppen har jobbat med i dag, eller under senaste veckan, eller under valfri tidsperiod.

Aktivitet per elev#

Om du klickar på underfliken "Aktivitet" kommer du till ett diagram som visar hur mycket varje elev i gruppen har jobbat.

Du kan välja om diagrammet ska visa repetitioner, tid eller nompix.

Den streckade linjen i diagrammet visar medianvärdet för gruppen.

Aktivitet per uppgift#

Här kan du se exakt vilka uppgifter eleverna jobbat med under den valda tidsperioden, hur många repetitioner de gjort sammanlagt och hur lång tid det har tagit.

Resultat för grupp#

På underfliken "Resultat" finns ett diagram som visar en sammanfattande bild av gruppmedlemmarnas resultat.

I diagrammet visas en prick per elev och kategori. Alla prickar för en viss elev har samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och kategori den gäller. Du kan lätt se om det är någon elev i gruppen som sticker ut, alltså som har ovanligt många fel eller att det tar ovanligt lång tid.

Om du klickar på en prick i diagrammet kan du sedan klicka på knappen "Visa alla resultat..." för att få se ett mer detaljerat diagram för den kategori som pricken du klickade på hör till.

På denna nivå motsvarar varje prick en Nomp-uppgift. Alla prickar för en viss elev har även här samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och uppgift den gäller.