Hoppa till huvudinnehåll

Ändra namn på grupp

Så här gör du för att ändra namn på en grupp i Nomp Plus:

Du kan bara ändra namn på de grupper som du har skapat på den här sidan. Du kan inte ändra namn på "Alla elever", och inte heller på grupper som synkats in från Google Classroom eller Microsoft Teams. De sistnämnda kan du ändra på i respektive källsystem och sedan göra synken igen för att få in ändringen i Nomp Plus.