Hoppa till huvudinnehåll

Skapa uppdrag i Nomp Plus

Med Nomp Plus kan du skapa uppdrag till de elever du är kopplad mot. Det blir som en läxa som eleverna gör i Nomp. Uppdragen kan gå ut på att göra en viss uppgift i Nomp ett visst antal gånger, eller att klara en uppgift under en viss tid.

Här visar Marianne hur man gör när man skapar uppdrag i Nomp Plus:

Skapa uppdrag i Nomp Plus

Så här gör du för att skapa uppdrag åt en eller flera elever i Nomp Plus:

  1. Välj "Uppdrag" i Nomp Plus-menyn.
  2. Klicka på knappen "Skapa uppdrag".
  3. Välj vilka elever som ska få uppdraget och klicka sedan på fliken "Välj uppgifter".
  4. Välj vilka uppgifter som ska ingå i uppdraget och klicka på fliken "Ange inställningar".
  5. Ange övriga inställningar för uppdraget och klicka på "Spara uppdrag".

Några tips när du skapar uppdrag

  • De tre stegen som uppdraget skapas i kan du göra i valfri ordning, så om du vill kan du till exempel välja uppgifter (flik 2) innan du väljer elever (flik 1).
  • Om du inte angav någon tid för publicering så är uppdraget tillgängligt för eleverna direkt.
  • I de steg där du väljer elever respektive uppgifter finns det en sökruta och olika filter för att hitta lättare.
  • Du kan också skapa uppdrag från elevlistan ("Elever" i Nomp Plus-menyn) och från uppgiftslistan ("Uppgifter" i Nomp Plus-menyn).