Hoppa till huvudinnehåll

Om resultatdiagrammet för en elev

Om du klickar på en elev under "Elever", sedan på "Aktivitet" och därefter på "Resultatdiagram" så kommer du se ett diagram som visar medianvärden för tid och fel för alla uppgifter som eleven gjort.

I diagrammet har varje kategori på Nomp en färg, och varje uppgift visas som en prick. Du kan lätt se om det är några uppgifter som sticker ut, alltså där eleven har ovanligt många fel eller det tar ovanligt lång tid.

Ovanför diagrammet kan du välja att bara visa en viss kategori av uppgifter. Du kan också styra hur långt bak i tiden diagrammet ska hämta sin information.

Du kan klicka på en prick i diagrammet för att få veta mer om just den uppgiften i en sektion bredvid diagrammet.

När du klickat på en prick kan du också klicka på "Visa som diagram..." för att se elevens repetitioner för just den uppgiften i ett eget diagram. Där får varje datum då eleven gjort uppgiften en egen prick, så att du kan se elevens utveckling över tid. De prickar som motsvarar tillfällen längre bakåt i tiden i förhållande till det intervall som visas är blekare.