Hoppa till huvudinnehåll

Om resultatdiagrammet för ett uppdrag

Om du klickar på ett uppdrag i listan under "Uppdrag" och sedan på fliken "Diagram" kommer du att se ett diagram som visar en översikt över elevernas resultat på uppdraget. Diagrammet visar medianvärden för tid och fel per elev.

Nedanför diagrammet kan du välja att bara visa en av uppgifterna i uppdraget. Då kan du se hur eleverna har klarat just den uppgiften.

Klicka på en prick i diagrammet så visas en tabell med elevens alla repetitioner. Om du har valt att enbart visa en uppgift i diagrammet så kommer tabellen bara visa elevens repetitioner för just den uppgiften.

Under tabellen finns knappen "Visa som diagram..." som du kan klicka på för att visa enbart denna elevs alla repetitioner som diagram. Varje enskild repetition visas då som en prick, och prickarnas färg beror på vilken kategori de tillhör. Nedanför det diagrammet kan du välja att visa enbart en av uppgifterna i uppdraget. Klicka på en prick för att se vilken uppgift den gäller, och i vilken ordning repetitionerna gjordes.