Hoppa till huvudinnehåll

Lägga till kontaktpersoner för elever i Nomp Plus

Om du är lärare kan du lägga till kontaktpersoner för dina elever i Nomp Plus. Det kan vara bra om du till exempel vill att elevernas föräldrar ska få reda på när eleverna t ex får nya uppdrag. Detta kan vara särskilt användbart om eleverna inte själva har e-post så att de inte själva kan få meddelande om att de fått nya uppdrag.

En kontaktperson får mejl när:

  • Eleven får ett nytt uppdrag av dig.
  • Inlämningsdatumet är passerat och eleven inte gjort klart uppdraget.
  • Eleven har gjort klart uppdraget.

En kontaktperson kan också själv logga in på Nomp och får då se en särskild sida som visar uppdragen som eleven har just nu:

När du lägger in en e-postadress som kontaktperson för en elev så kommer vi att skicka ett mejl direkt till den e-postadressen. Mottagaren får då möjlighet att bekräfta eller avböja. Vilket det blev kan du se i "Kontaktpersoner"-vyn.

Om mottagaren avböjer kommer den inte få några mejl om uppdrag.

Om mottagaren bekräftar kommer den att få mejl om elevens uppdrag, och även nyhetsbrev från oss. Båda typerna av mejl går att stänga av under "Inställningar" när man loggat in på Nomp.

Varje elev kan ha flera kontaktpersoner och då kommer de alla att få samma mejl skickade till sig.

För att lägga till kontaktpersoner för elever, öppna under-fliken under "Elever" som heter "Kontaktpersoner":

Klicka på knappen "Lägg till kontaktperson". Då visas ett fönster där du väljer vilken elev som ska få en kontaktperson, och sedan skriver du in kontaktpersonens e-postadress:

Klicka på "Spara" när du är klar.

I listan visas nu e-postadressen som obekräftad:

Kontaktpersonen har nu fått ett mejl med en fråga om han eller hon vill bli kontaktperson för eleven, och med länkar att klicka på för att bekräfta eller avböja.

Om det har gått mer än ett dygn sedan du skickade förfrågan kommer det att visas en knapp som låter dig skicka samma förfrågan igen.

Så här ser det ut om kontaktpersonen har avböjt:

Så här ser det ut om kontaktpersonen har bekräftat:

Nu behöver du inte göra någonting mer för att kontaktpersonen ska få mejl om eleven får ett nytt uppdrag eller gör klart ett uppdrag. Det hanteras i bakgrunden utan att du behöver tänka på det.

Om du behöver ta bort en kontaktperson gör du det under "Kontaktpersoner" också. Markera kontaktpersonen i listan och klicka på "Ta bort kontaktperson". En borttagen kontaktperson får inte längre några mejl om elevens uppdrag.