Hoppa till huvudinnehåll

Profilen i Nomp Plus

Inställningar för uppdrag

Förvalt mål (repetitioner): När du skapar ett uppdrag kommer detta värde användas för antal repetitioner, men du kan naturligtvis ändra repetitionerna själv för uppdraget också.

Förvalt mål (tid, i sekunder): När du skapar ett uppdrag och väljer att en uppgift ska vara på tid, så kommer detta värde förifyllas.

Förvalt max fel per uppgift: Under "Avancerade inställningar" för ett uppdrag kan du ange att en elev får ha ett maximalt antal fel på en uppgift för att den ska räknas i uppdraget. Här kan du ställa in ett förvalt värde för detta.

Förvald belöningssymbol: Här kan du välja vilken belöningssymbol som ska gälla för nya uppdrag om du inte ändrar det på det specifika uppdraget.

**Förvalt värde för facitläge:**Under "Avancerade inställningar" för ett uppdrag kan du ange att eleverna inte får aktivera facitläget när de gör uppdraget. Här kan du ställa in ett förvalt läge för detta.

Arkivera uppdrag automatiskt efter inlämningsdatum: Här kan du ställa in hur den automatiska arkiveringen av uppdrag ska fungera. Här kan du läsa mer om detta.

Inställningar för utmaningar

Förvalt värde för antal frågor att lägga till: När du har valt vilka uppgifter som ska användas till en utmaning så får du lägga till frågor från uppgifterna. Här kan du ställa in hur många frågor du oftast vill plocka från varje uppgift.


Här hittar du din profil i Nomp Plus: