Hoppa till huvudinnehåll

Under "Klassrum" kan du se i realtid vad dina elever håller på med. Nu ser det ut så här igen:

Du kan filtrera per grupp eller söka efter en elev i sökrutan precis som tidigare.

Om du klickar på en elevs ruta så får du fram fler detaljer.

När dina elever har gjort sina uppdrag så kan du se vilka fel de gjorde på uppgifterna. Nu ser detta ut så här:

I tabellen listas alla frågor som eleven svarat på inom ramen för uppdraget. För varje fråga kan du se vilken uppgift den hörde till, hur många gånger eleven svarat på frågan, genomsnittlig tid samt genomsnittligt antal fel.

Om du klickar på pilen i slutet av raden så får du se vilka fel eleven gjort på frågan. Du kan använda pilarna för att bläddra mellan elevens olika felsvar.

Här hittar du felsvaren

I uppdragsuppföljningen på fliken "Diagram"

Klicka på en prick i diagrammet och sedan på knappen "Visa frågor".

I uppdragsuppföljningen på fliken "Resultat per elev"

Klicka på radmenyn på en elevs rad och välj "Visa frågor".

Under respektive elev på fliken "Uppdrag"

Klicka på radmenyn på en uppdragets rad och välj "Visa frågor".

Nu är uppfräschningen av elev-Nomp klar.

Förutom de grafiska ändringarna har vi lagt till en ny knapp på resultatsidan för uppgifter. Denna visas när du gjort klart en uppgift i ett uppdrag, och har mer kvar av uppdraget att göra. Då kan du enkelt klicka på "Fortsätt" för att fortsätta med uppdraget!

Snart kommer vi att uppdatera grafiken i elev-Nomp. Själva uppgifternas utseende berörs inte av denna uppdatering, förutom att vi ändrat den svarta textfärgen till en mörkt mörkblå för att texten ska harmonisera bättre med övrig grafik. Ändringen av typsnittsfärgen berör även Nomp Plus.

Vi kommer att skicka ut dessa ändringar under kommande vecka men vi tänker att en del elever kanske behöver en förvarning om detta.

Så här kommer det se ut på en nivå:

"Slutförd uppgift"-dialogen får nya ikoner och tydligare mätare:

Nomputmaningar får en annan ikon än lärarutmaningar:

Även i Nomp Plus byter vi färg på typsnittet till samma som i elev-Nomp och vi byter den röda färgen för fältfel till en trevligare orange:

Några uppgifter som innehöll många typer av frågor, har nu delats upp i flera mindre uppgifter.

En fördel är att om du vill öva på att till exempel skapa diagram, så kan du göra det utan att också gå igenom en massa frågor där du ska läsa av diagram. Eller tvärtom!

Om du har en befintlig medalj eller ett uppdrag som gäller någon av de här uppgifterna så kommer medaljen/uppdraget nu att gälla den första av uppgifterna som den ursprungliga uppgiften är uppdelad i.

Följande uppgifter påverkas av ändringarna:

"Kombinatorik" på nivå 3E

Uppdelad i:

"Proportionalitet med tabeller och diagram" på nivå 5A

Uppdelad i:

"Mäta och rita vinklar" på nivå 6B

Uppdelad i:

"Mera kombinatorik" på nivå 6E

Uppdelad i:

"Stapeldiagram" på nivå 7A

Uppdelad i:

"Stolpdiagram" på nivå 7A

Uppdelad i:

"Cirkeldiagram" på nivå 7C

Uppdelad i:

"Linjediagram inklusive skapa diagram" på nivå 7D

Uppdelad i:

"Histogram, frekvenstabeller och stam-bladdiagram" på nivå 9D

Uppdelad i:

"Lådagram och frekvenstabeller" på nivå 9E

Uppdelad i:

I uppdragsuppföljningen kan du sätta stjärnor på uppgifter för elever baserat på deras individuella resultat.

Nu har du också möjlighet att sätta fokusmarkeringar på uppgifter för de elever som inte får stjärnor.

Kryssa för "Sätt fokusmarkeringar för övriga":

Du ser längst upp hur många fokusmarkeringar som kommer göras.

Nu kan du se dina kollegors nompixburkar under "Klassrum" > "Nompixburkar". Så om du och din kollega har gemensamma elever, och din kollega har skapat en nompixburk, så kan du här ta upp nompixburken för att se hur den fylls på i realtid när eleverna gör uppgifter på Nomp. Du kan också visa den för eleverna!

Om du aldrig har provat att skapa en nompixburk tidigare så läs gärna mer om den här.

Mer information om realtidsvyerna under "Klassrum" hittar du här.

Äntligen finns det uppgifter med blockprogrammering på Nomp!

Det finns sju olika uppgifter på olika nivåer. Du kan till exempel hitta dem via sökfunktionen så här:

De här uppgifterna fungerar lite annorlunda mot andra uppgifter på Nomp. När du startar uppgiften så innehåller den bara en enda "fråga", vilket är ett scenario som du ska lösa med hjälp av blockprogrammering. Nästa gång du startar uppgiften kommer du få ett annat scenario, fram tills du har guldmedalj på uppgiften (vilket är när du gjort uppgiften 10 gånger). Ordningen mellan scenarierna är förutbestämd.

Om du är osäker på hur blockprogrammeringen fungerar, titta gärna på hjälpsidan som du hittar här:

Det kan vara svårt att förstå hur vissa uppgifter i Nomp funkar, som till exempel uppställning med tomt rutnät. Nu finns det i vissa uppgifter en knapp du kan klicka på om du inte förstår hur uppgiften fungerar. Detta handlar alltså inte om innehållet i uppgiften, utan om hur själva inmatningen ska göras.

Här hittar du knappen när den finns:

Till exempel ser hjälpen för tallinjen ser ut så här:

Hjälpen för att storleksordna tal ser ut så här:

Hjälpen för uppställning med tomt rutnät ut så här:

Nu finns det en genväg till att skapa en utmaning baserat på någon av de färdiga utmaningarna som finns i Nomp Plus!

Det finns ett antal färdiga utmaningar i Nomp Plus som du kan använda dina elever. Följande finns som färdiga utmaningar:

  • De flesta av Skolverkets Diamant-diagnoser
  • De skriftliga delarna av Skolverkets nationella bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3
  • Skolverkets bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan (Gilla Matematik)
  • Multiplikation, tabellträning med max faktor

Du kan fortfarande hitta dem under "Utmaningar" > "Färdiga utmaningar".

Men nu kan du också använda knapp-menyn i "Skapa utmaningar"-knappen så här:

Om du klickar på "Använd färdig utmaning" så får du välja en färdig utmaning så här:

Du kan text-söka eller klicka dig ner i den hierarkiska strukturen för att hitta den utmaning du vill använda.

Klicka på "Skapa" för att använda utmaningen. Sedan kommer du få välja elever och så vidare på samma sätt som vanligt.