Hoppa till huvudinnehåll

Vi har lagt till 11 nya Nomp-uppgifter, som har önskats av våra användare! Saknar du något på Nomp så mejla gärna oss på info@nomp.se.

Uppgifterna handlar denna gång om:

 • Koordinatsystem
 • Hälften av bråktal
 • Division med bråktal
 • Klocka med kvart i, kvart över och halv
 • Från text till tal

Koordinatsystem

Hälften av bråktal

Division med bråktal

De här uppgifterna passar för att tänka innehållsdivision.

Klocka med kvart i, kvart över och halv

En variant av en uppgift som redan finns för hela klockan, men här är det bara kvart i, kvart över och halv.

Från text till tal

Motsvarande uppgifter finns sedan tidigare för andra talområden.

En av våra användare hörde av sig och påpekade att vissa uppgifter på Nomp är omöjliga att besvara om man är färgblind. Det gällde specifikt en uppgift med mönster av färger och former, där det var nödvändigt att kunna se skillnad på orange och grön. Och det är det ju inte alla som kan.

Nu har vi gått igenom och ändrat i nedanstående uppgifter så att alla ska kunna se skillnad på färgerna.

Mönster

Här används nu andra färger!

Cirkeldiagram

Här används nu andra färger!

Kombinatorik

Här kan röda och gröna kulor förekomma, men nu kommer de inte att förekomma i samma fråga längre.

Nu kommer du samla både nompix och erfarenhetspoäng (EP) när du gör uppgifter och utmaningar på Nomp.

Till att börja med har du fått lika många EP som du hade intjänade nompix.

Du kommer oftast få lika många nompix och EP när du gör uppgifter och utmaningar. Men ibland kommer det vara olika många. Du ser i slutet av varje uppgift eller utmaning hur många EP och nompix du fick.

Nompix används fortfarande för att låsa upp spel. Vi har ändrat tillbaka så att antalet nompix som visas uppe till höger är hur många nompix du har kvar, inte hur många du tjänat in. Där ser du också vilken nivå du har uppnått. Du kan klicka där för att se detaljer. Det kan se ut så här:

Här ser du hur många nompix du tjänat totalt och hur många du har kvar. Du ser också din nivå och hur långt det är kvar till nästa. Här hittar du också ditt användarnamn och knappen för att logga ut.

Klicka utanför rutan för att stänga den.

Din nivå

Ju fler EP du samlar desto högre nivå blir din användare. Den högsta möjliga nivån är 30.

Din nivå styr vad du har tillgång till för figurer, kläder och dekorationer i nompis-rummet.

Om du går upp i nivå när du gör en uppgift eller utmaning så visas det i slutet av uppgiften/utmaningen. När du senare tittar i nompis-rummet kommer du också se att nivån har ökat.

Får du uppdrag från en lärare eller förälder?

Då kommer du kunna få extra EP när du gör klart dina uppdrag! Om du får det så visas det på uppdragssidan.

Bonusen får du när du gör den sista uppgiften som ingår i uppdraget, så att hela uppdraget blir klart.

Är du en lärare eller förälder med Nomp Plus?

Dina elever/barn kommer få extra erfarenhetspoäng när de gör klart sina uppdrag. Du kan öka eller minska uppdragsbonusen, eller stänga av den helt, genom att ändra i de avancerade inställningarna för uppdraget.

Du kan till exempel öka bonusen till "Hög" för uppdrag som kanske är lite extra svåra och där eleverna kan behöva en extra belöning.

Nu kan det gå mycket snabbare att få medaljer på uppgifterna på Nomp!

Det fungerar ungefär som förut: Varje gång du gör en uppgift kommer du ett steg närmare nästa medalj. Men om du dessutom klarar uppgiften helt utan fel så kommer du hoppa ytterligare tre steg närmare!

Första gången du gör en uppgift får du bronsmedalj som vanligt. Om du dessutom inte gjorde några fel så kommer du direkt vara bara ett steg ifrån silvermedaljen. Gör du uppgiften felfritt ännu en gång, så får du silvermedalj och hamnar bara två steg ifrån guldmedaljen. Om du klarar uppgiften helt utan fel en tredje gång så får du guldmedalj!

Det går alltså att få guldmedalj efter bara tre repetitioner om du inte gör några fel.

Om du gör ett eller flera fel per repetition så kommer det precis som tidigare ta tio repetitioner för att få guldmedalj.

Snart kommer vi påbörja ett antal förändringar av belöningssystemen på Nomp. Det gäller bland annat medaljer, nompix och belöningssymboler. Målet är att göra dessa delar både roligare och mer begripliga.

Vi kommer till exempel göra det möjligt att få guldmedalj på uppgifter mycket snabbare!

Nompix används i dag både för att låsa upp spel och för att nå högre nivåer i nompis-rummet. Nompix kommer i fortsättningen bara användas för att låsa upp spel.

För att komma upp i nivå i rummet kommer en ny erfarenhetspoäng (EP) att användas i stället. Man kommer samla EP på samma sätt som man samlar nompix.

Alla elever kommer ha kvar befintliga medaljer, nivåer i nompis-rummet, nompix och upplåsta spel.

Vi har också ett par andra saker på gång inom det här området, men det återkommer vi till senare!

Vi har lagt till 18 nya Nomp-uppgifter, som har önskats av våra användare! Saknar du något på Nomp så mejla gärna oss på info@nomp.se.

Uppgifterna handlar om:

 • Sätta ihop tal av siffer-kort
 • Vilket tal är närmast?
 • Tomma tallinjer av olika längd
 • Val av tidsenhet
 • Jämförelse av bråktal
 • Multiplikation och addition/subtraktion
 • Små skillnader med decimaltal
 • Överslagsräkning med multiplikation och division

Sätta ihop tal

Vilket tal är närmast?

Tomma tallinjer av olika längd

Val av tidsenhet

Jämförelse av bråktal

Multiplikation och addition/subtraktion

Små skillnader med decimaltal

Överslagsräkning med multiplikation och division

Nu finns det mejlkurser som du kan anmäla dig till om du vill lära dig om Nomp Plus! Kurserna kommer som dagliga mejl som du kan gå igenom i egen takt när det passar dig. Det kostar ingenting!

Den första kursen, "Kom igång med Nomp Plus", är tänkt för de som inte har använt Nomp Plus förut. Den går igenom grunderna, bland annat hur du kopplar dig mot elever och hur du skapar uppdrag och utmaningar.

Kursen "Mer om Nomp Plus" är en fortsättningskurs, där vi går igenom bland annat grupper, kontaktpersoner och mallar.

Utöver detta finns det två fördjupningskurser: en om uppdrag och en om utmaningar.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till någon kurs om du vill!

Nu kan du välja till metodstöd på ekvationsuppgifter när du gör uppdrag och utmaningar i Nomp Plus.

Det finns två varianter: en där eleven får mycket hjälp med att lösa ekvationen och en där eleven bara får möjlighet att lösa ekvationen i flera steg.

Ekvationslösning med stöd

Här får eleven hjälp med att använda balansmetoden för att lösa ekvationen. Eleven bestämmer vad som ska göras, och så utförs det automatiskt på båda sidorna av ekvationen.

Eleven kan också växla sidor, kombinera termer eller utveckla parenteser med en knapptryckning.

Så här kan det se ut från början:

När eleven är klar kan det se ut så här:

Ekvationslösning i steg

Här får eleven möjlighet att lösa ekvationen i flera steg. Eleven måste själv skriva in hur varje steg ser ut. Alla steg rättas automatiskt!

Så här kan det se ut från början:

När eleven är klar kan det se ut så här:

Uppgifter med metodstöd för ekvationslösning

Du kan hitta de uppgifter som har metodstöd för ekvationslösning genom att aktivera följande två filter:

 • Delområden > Algebra > Ekvationer
 • Stöd > Valbart metodstöd

Just nu finns det 30 uppgifter där du kan välja till metodstöd för ekvationslösning.

Uppdrag med metodstöd för ekvationslösning

Om du har valt en uppgift som har valbart metodstöd för ekvationslösning, så kan du välja mellan "Ekvationslösning med stöd" och "Ekvationslösning i steg" under "Tillval" när du konfigurerar uppgiften.

Utmaningar med metodstöd för ekvationslösning

Om du har valt en uppgift som har valbart metodstöd för ekvationslösning, så kan du välja mellan "Ekvationslösning med stöd" och "Ekvationslösning i steg" under "Tillval" när du lägger till frågor.

Demonstration

Här kan du se hur det funkar att göra uppdrag (och utmaningar!) med metodstöd för ekvationslösning:

Tack till alla er som använt Nomp under 2022! Vi är glada och tacksamma för att det är så många som har nytta och glädje av Nomp och Nomp Plus.

Även under detta år har vi jobbat på för att göra Nomp och Nomp Plus bättre och roligare att använda.

I början av året blev det möjligt att skapa mallar för enklare återanvändning av uppdrag och utmaningar. Mallar är ett enkelt sätt att organisera material som man vill använda igen, och det går att använda sina kollegors mallar också.

Vi lade också äntligen till blockprogrammering på Nomp, vilket hade varit väldigt efterfrågat. Under året har över 15000 elever fått uppdrag med programmering på Nomp!

Vi har stuvat om och förbättrat många befintliga uppgifter och nivåer på Nomp. Många uppgifter fick en ändrad längd, så att de fick 2 eller 5 frågor i stället för 10. Vissa uppgifter delades upp i två eller tre mer riktade uppgifter. Många uppgifter flyttade till andra nivåer, och det tillkom 16 nya nivåer i och med detta. En del uppgifter fick ett förbättrat innehåll.

Höstens största nyhet var Nomp Äventyr, en ny sorts uppdrag där uppgifterna blandas med en berättelse som eleven läser eller lyssnar på. Det är redan över 3000 elever som fått prova på äventyrsuppdrag. Det mest populära äventyrsuppdraget hittills är "Batterijakten".

Senare under hösten gjorde vi det möjligt att få frågorna i Nomp maskin-översatta om läraren ställer in detta på en elev. Det finns över 30 olika språk att välja mellan, och nästan alla har även stöd för uppläsning.

Utöver detta har vi bland annat gjort följande under 2022:

 • En ny hjälpfunktion i Nomp.
 • Uppfräschning av utseendet i elev-Nomp.
 • Bättre visning av elevers felsvar på uppdrag.
 • Årskursfilter och ändrade delområden i Nomp Plus.
 • Flexiblare filter i Nomp Plus.
 • 89 helt nya uppgifter!
 • Eleven kan se sitt eget utmaningsresultat i efterhand.
 • Möjlighet att skapa träningsuppdrag för färdiga utmaningar.
 • Funktion för att synka en grupp från en kollega.
 • Fem nya Diamant-diagnoser samt AS-diagnoserna utan uppställning.
 • Lättare sätt att skapa egna utmaningar med hjälp av smart urval och auto-fyll.
 • Ändrat sätt att koppla sig mot befintlig elev med hjälp av mentorkod.
 • Intjänade nompix visas uppe till höger.
 • Ny nivå-väljare i elev-Nomp.
 • En hel massa mindre förbättringar av Nomp Plus!

Hoppas att ni alla får en underbar jul och ett riktigt gott nytt 2023!

Nu finns det en ny nivå-väljare i elevdelen. Det är också där du ser vilken nivå du befinner dig på. Här hittar du den:

Om du klickar på nivå-väljaren så får du möjlighet att hoppa direkt till vilken nivå du vill!