Hoppa till huvudinnehåll

Vi har lagt till 17 nya Nomp-uppgifter, som har önskats av våra användare! Saknar du något på Nomp så mejla gärna oss på info@nomp.se.

Uppgifterna handlar om:

 • Bråktal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Prioritering
 • Klockan

Bråktal

Addition

Subtraktion

Prioritering

Här är en enklare prioriteringsuppgift än de som redan finns.

Klockan

Här kan du öva separat på tio i och tio över, eller tjugo i och tjugo över.

De etiketter som du själv kan sätta på Nomp-uppgifter visas nu direkt i listan av uppgifter. Det ser ut så här:

Detta visas också i uppgiftslistan när du skapar uppdrag eller utmaningar.

Du kan klicka på en etikett i tabellen för att filtrera listan på den etiketten!

Här kan du se hur du sätter egna etiketter på Nomp-uppgifterna: Ange etiketter på uppgifter i Nomp Plus

Nu kan du som har Nomp Plus se svaren på uppgifter när du tittar på exempel på dem, eller när du tittar på frågorna i en utmaning.

Se svar på exempelfrågorna i en uppgift

I alla listor av uppgifter i Nomp Plus kan du klicka på "Visa exempel".

I fönstret med exempel-frågor kan du nu kryssa för "Visa rätta svar" för att se svaren.

Se svar på frågorna i en utmaning

I listorna med dina egna, dina kollegors eller de färdiga utmaningarna, kan du klicka på "Visa frågor" för att se frågorna i utmaningen.

I fönstret med frågorna kan du nu kryssa för "Visa rätta svar" för att se svaren.

Nu är elev-Nomp uppdaterat, och det har nu blivit mycket smidigare att använda Nomp på en mobiltelefon. Vi vet att ni är många som ofta bara har en telefon att göra uppdragen på, och nu ska det förhoppningsvis vara en trevligare upplevelse.

Så här ser det ut när man gör en Nomp-uppgift på en iPhone nu:

...och på liggande:

Snart kommer det bli lite ändringar av hur det ser ut när man gör en uppgift. Målet är att det ska gå mycket smidigare att använda Nomp på en mobiltelefon. Men ändringarna kommer märkas även om du använder Nomp på dator eller platta.

Nedanstående bilder visar ungefär hur det kommer att se ut; detaljer kan komma att ändras.

Så här kommer det se ut i en vanlig Nomp-uppgift:

De största skillnaderna är att de knappar som tidigare låg i hörnen av uppgifts-området, och inte såg så mycket ut som knappar egentligen, nu har blivit ordentliga knappar och flyttat in bland de övriga uppe till höger. Där hittar du nu alltså knappen för att ta bort eller visa tangentbordet, och knappen för att få uppgiften uppläst.

På en telefon-skärm blir det större skillnad:

Här visas nu alltid uppgiften på hela skärmen, och allt får för det mesta plats på skärmen utan att man behöver skrolla.

Om man vippar telefonen till liggande blir det så här:

Nu finns det ett antal nya flikar i utmaningsuppföljningen, där du kan se resultatet av utmaningen på flera olika nya sätt.

Per elev

Här kan du jämföra hur många rätta eller felaktiga svar som varje elev hade på utmaningen.

Per fråga/delområde

Här kan du jämföra hur det gick för alla eleverna på varje fråga i utmaningen. Du kan klicka på en stapel för att se vilken fråga stapeln gäller.

Uppe till höger kan du också välja att aggregera resultatet per delområde, om utmaningen innehåller frågor från flera delområden.

Antal rätt & tid

Här visas varje elev som en prick i diagrammet. Ju högre upp pricken är desto fler rätta svar hade eleven på utmaningen. Ju längre åt höger pricken är, desto längre tid tog eleven på sig för att göra utmaningen.

Per elev & delområde

Här visas varje elev som en rad, och varje kolumn är ett delområde som utmaningen innehåller frågor från. Ju grönare rutan är, desto fler rätt hade eleven på frågorna från det delområdet.

Uppe till höger kan du också ändra aggregeringsnivån.

Vanliga fel

Här kan du bläddra mellan de fel eleverna gjorde på utmaningen, sorterat efter hur många elever som gjorde samma fel.

Nomp och Nomp Plus har just fått en lite större uppdatering, som främst syftar till att snabba upp laddningen av respektive sida. Förhoppningsvis är detta något du kommer märka särskilt om du har en långsam internetanslutning.

I samband med detta har vi också gjort en del andra förbättringar och buggfixar. Några som kanske kan märkas är:

 • Nomp: Om man har blivit utloggad på grund av inaktivitet, och går till "Uppdrag" (eller något annat än "Hem" eller "Öva matte"), så kommer man automatiskt att hamna på inloggningssidan. Det gäller även i Nomp-appen.

 • Nomp: Nompis-rummet fungerar lite bättre i Safari och på iPad. Det hade uppstått ett fel som gjorde att rummet "hoppade" när man försökte sätta in nya saker. Nu gör den inte så längre.

 • Nomp Plus: Det var redan så att den valda kolumn-sorteringen bevarades när man växlade mellan olika sidor, men nu kommer även pilen som visar vilken kolumn som tabellen är sorterad på att visas när man återvänder till tabellen.

 • Nomp Plus: Sökningen i tabeller fungerar bättre. Nu söker den på varje ord var för sig och hittar de rader som innehåller alla orden. Så du kan till exempel söka på "avru deci" för att hitta uppgifter med avrundning och decimaltal.

 • Nomp Plus: Om du söker uppgifter till ett uppdrag och använder "Stöd"-filtret, så följer stöd-inställningen med när du kryssar för uppgifter även om du kryssar i den översta rutan för att välja alla.

 • Nomp Plus: I diagram där man kan ställa in hur långt tillbaka data ska hämtas, så gör man nu det valet med en rullgardinsmeny i stället.

Nu kan du göra följande i licenshanteringen för skollicenser:

 • Ta bort elever från enstaka lärare.
 • Hitta vissa elever som försvunnit ur licenshanteringen.

Ta bort elever från enstaka lärare

Tidigare har du i licenshanteringen kunnat ta bort en elev från alla lärare samtidigt, så att eleven inte längre omfattades av licensen. Nu kan du också ta bort en elev från en enstaka lärare. Så här gör du detta:

 1. Gå till licenshanteringen.
 2. Gå sedan till under-fliken "Elever", där du ser alla elever som omfattas av licensen.
 3. Filtrera listan med den lärare som du vill ta bort elever för.
 4. Markera de elever som ska tas bort för läraren.
 5. Klicka på knappen "Ta bort elever från (lärarens användarnamn)".
 6. Klicka "Ja" på frågan som kommer upp.

Nu har de markerade eleverna tagits bort från den aktuella läraren. Om eleverna även är kopplade till andra lärare så finns eleverna kvar där, och eleverna omfattas fortfarande av licensen. Om eleverna inte har någon annan lärar-koppling så omfattas de nu inte längre av licensen.

Hitta vissa elever som försvunnit ur licenshanteringen

Har du tagit bort elever från en annan lärare av misstag, eller har du tagit bort en lärare från licensen och nu inte längre kan hitta den lärarens elever? Nu kan du kanske hitta de borttappade eleverna i licenshanteringen! Så här gör du:

 1. Gå till licenshanteringen.
 2. Gå sedan till under-fliken "Borttagna elever". Här visas elever som nyligen tagits bort, eller som hört till en lärare som nyligen tagits bort.
 3. Markera de elever som ska återställas.
 4. Klicka på "Tilldela till lärare".
 5. Välj den lärare som ska ha eleverna och klicka på "Tilldela".