Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns det ett antal nya flikar i utmaningsuppföljningen, där du kan se resultatet av utmaningen på flera olika nya sätt.

Per elev

Här kan du jämföra hur många rätta eller felaktiga svar som varje elev hade på utmaningen.

Per fråga/delområde

Här kan du jämföra hur det gick för alla eleverna på varje fråga i utmaningen. Du kan klicka på en stapel för att se vilken fråga stapeln gäller.

Uppe till höger kan du också välja att aggregera resultatet per delområde, om utmaningen innehåller frågor från flera delområden.

Antal rätt & tid

Här visas varje elev som en prick i diagrammet. Ju högre upp pricken är desto fler rätta svar hade eleven på utmaningen. Ju längre åt höger pricken är, desto längre tid tog eleven på sig för att göra utmaningen.

Per elev & delområde

Här visas varje elev som en rad, och varje kolumn är ett delområde som utmaningen innehåller frågor från. Ju grönare rutan är, desto fler rätt hade eleven på frågorna från det delområdet.

Uppe till höger kan du också ändra aggregeringsnivån.

Vanliga fel

Här kan du bläddra mellan de fel eleverna gjorde på utmaningen, sorterat efter hur många elever som gjorde samma fel.

Nomp och Nomp Plus har just fått en lite större uppdatering, som främst syftar till att snabba upp laddningen av respektive sida. Förhoppningsvis är detta något du kommer märka särskilt om du har en långsam internetanslutning.

I samband med detta har vi också gjort en del andra förbättringar och buggfixar. Några som kanske kan märkas är:

 • Nomp: Om man har blivit utloggad på grund av inaktivitet, och går till "Uppdrag" (eller något annat än "Hem" eller "Öva matte"), så kommer man automatiskt att hamna på inloggningssidan. Det gäller även i Nomp-appen.

 • Nomp: Nompis-rummet fungerar lite bättre i Safari och på iPad. Det hade uppstått ett fel som gjorde att rummet "hoppade" när man försökte sätta in nya saker. Nu gör den inte så längre.

 • Nomp Plus: Det var redan så att den valda kolumn-sorteringen bevarades när man växlade mellan olika sidor, men nu kommer även pilen som visar vilken kolumn som tabellen är sorterad på att visas när man återvänder till tabellen.

 • Nomp Plus: Sökningen i tabeller fungerar bättre. Nu söker den på varje ord var för sig och hittar de rader som innehåller alla orden. Så du kan till exempel söka på "avru deci" för att hitta uppgifter med avrundning och decimaltal.

 • Nomp Plus: Om du söker uppgifter till ett uppdrag och använder "Stöd"-filtret, så följer stöd-inställningen med när du kryssar för uppgifter även om du kryssar i den översta rutan för att välja alla.

 • Nomp Plus: I diagram där man kan ställa in hur långt tillbaka data ska hämtas, så gör man nu det valet med en rullgardinsmeny i stället.

Nu kan du göra följande i licenshanteringen för skollicenser:

 • Ta bort elever från enstaka lärare.
 • Hitta vissa elever som försvunnit ur licenshanteringen.

Ta bort elever från enstaka lärare

Tidigare har du i licenshanteringen kunnat ta bort en elev från alla lärare samtidigt, så att eleven inte längre omfattades av licensen. Nu kan du också ta bort en elev från en enstaka lärare. Så här gör du detta:

 1. Gå till licenshanteringen.
 2. Gå sedan till under-fliken "Elever", där du ser alla elever som omfattas av licensen.
 3. Filtrera listan med den lärare som du vill ta bort elever för.
 4. Markera de elever som ska tas bort för läraren.
 5. Klicka på knappen "Ta bort elever från (lärarens användarnamn)".
 6. Klicka "Ja" på frågan som kommer upp.

Nu har de markerade eleverna tagits bort från den aktuella läraren. Om eleverna även är kopplade till andra lärare så finns eleverna kvar där, och eleverna omfattas fortfarande av licensen. Om eleverna inte har någon annan lärar-koppling så omfattas de nu inte längre av licensen.

Hitta vissa elever som försvunnit ur licenshanteringen

Har du tagit bort elever från en annan lärare av misstag, eller har du tagit bort en lärare från licensen och nu inte längre kan hitta den lärarens elever? Nu kan du kanske hitta de borttappade eleverna i licenshanteringen! Så här gör du:

 1. Gå till licenshanteringen.
 2. Gå sedan till under-fliken "Borttagna elever". Här visas elever som nyligen tagits bort, eller som hört till en lärare som nyligen tagits bort.
 3. Markera de elever som ska återställas.
 4. Klicka på "Tilldela till lärare".
 5. Välj den lärare som ska ha eleverna och klicka på "Tilldela".

Vi har lagt till ytterligare 16 nya uppgifter på Nomp. Många av dessa har önskats av lärare, men en del är till för att stödja några nya Diamant-diagnoser som snart kommer som färdiga utmaningar.

Area och omkrets

Här ska du rita en rektangel med en viss area och/eller omkrets.

Uttryck

Här ska du rita en form som beskrivs med hjälp av uttryck.

Division

En uppgift som är som divisionstabellerna upp till 10, men multiplicerat med 10/100/1000. Och så flera olika uppgifter med division där kvoten blir ett decimaltal. Några av dessa uppgifter kommer alltid att visas som kort division.

Potenser

En ny uppgift där både bas och exponent är negativa.

Algebra

Tre nya uppgifter som handlar om förenkling av olika uttryck.

Kvadratrötter

Vi har lagt till 16 nya uppgifter på Nomp, som alla har önskats av lärare!

Uppgifterna handlar om:

 • Mäta
 • Fler och färre
 • Former
 • Omvandla mått
 • Subtraktion
 • Multiplikation

Mäta

Här finns det två nya uppgifter om deciliter, samt en uppgift där man mäter i hela centimeter.

Fler och färre

Två nya övningar som passar om man vill träna separat på fler eller färre.

Former

En flervalsövning som bara innehåller triangel, rektangel och ellips.

Omvandla mått

Två nya uppgifter med omvandling av längdmått med decimaler. Den ena är bara mellan decimeter och meter, och den andra bara mellan centimeter och meter.

Subtraktion

En uppgift med minus ett, men utan öppna utsagor.

Multiplikation

En uppgift som är som multiplikationstabellerna upp till 10, men multiplicerat med 10/100/1000. Dessutom har vi kompletterat multiplikationstabell-uppgifterna med tabellerna 15-20.

Nomp fyller ju 10 år i år, och det firar vi med att lägga till 10 nya nivåer i nompis-rummet! De nya nivåerna innehåller mycket nytt. Sammanlagt finns det 8 nya figurer att välja mellan, över 50 nya plagg och över 80 nya saker att dekorera med. Men du behöver förstås ha tillräckligt många nompix för att få tillgång till de nya nivåerna! Det som räknas är hur många nompix du samlat totalt, det spelar ingen roll om du använt några nompix för att låsa upp spel.

Här kan du läsa mer om nompis-rummet.

I uppgifter där du ska skriva eller förenkla uttryck så kommer du nu att se ett förändrat skärmtangentbord. Så här ser det ut:

Detta gör det möjligt att skriva in till exempel kvadratrötter, exponenter och bråk.

De uppgifter som får det nya skärmtangentbordet är följande: