Hoppa till huvudinnehåll

Om vyn Klassrum

Under "Klassrum" i Nomp Plus kan du se vad alla dina elever gör just nu.

Här är en liten film som visar hur det fungerar:

Klassrum: Elever#

Här visas en tabell med alla dina elever, och du kan se vilken uppgift varje elev håller på med och hur långt hen har kommit i uppgiften.

Färgen på markeringen till vänster visar hur det går för eleven:

  • Grön: Det verkar gå bra!
  • Röd: Eleven har haft flera fel på nuvarande fråga.
  • Mörkröd: Eleven har aktiverat facit-läget, vilket betyder att rätt svar visas men eleven får inga belöningar för uppgiften.
  • Orange: Eleven tar lång tid på sig att svara i förhållande till hur lång tid uppgiften ska göras på, alternativt jämfört med mediantiden för den här uppgiften på Nomp.
  • Grå: Eleven har pausat uppgiften.
  • Vit: Eleven har inte gjort något sedan du öppnade sidan.

Om det är en liten bok framför uppgiften betyder det att eleven jobbar med ett av sina uppdrag. Om det är en pokal betyder det att eleven håller på med en utmaning.

Om det är en liten klocka framför uppgiften betyder det att eleven håller på med en uppgift som går på tid. Det kan vara antingen ett uppdrag som är på tid eller en av utmaningarna.

Klicka på pilen i slutet av respektive rad för att se mer information!

Du kan filtrera per grupp eller söka efter en elev precis som i den vanliga elevlistan.

Klassrum: Nompixburkar#

Här visas en tabell med dina aktiva nompixburkar. Om du klickar på en rad i tabellen ser du en större burk som fylls på i realtid när eleverna jobbar: