Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningar, stjärnor och fokus

När dina elever har gjort en utmaning kan du använda resultatet från utmaningen för att sätta stjärnor och fokus på uppgifter för eleverna. På det sättet kan du låta eleverna göra en utmaning och sedan basera elevernas uppdrag på resultatet.

En stjärna på en uppgift betyder att eleven har bemästrat den uppgiften. Stjärnorna syns för eleverna. Det ser ut så här:

En fokusmarkering på en uppgift betyder att eleven skulle behöva träna mer på den uppgiften. Fokusmarkeringarna syns inte för eleverna, utan är ett stöd för dig när du skapar uppdrag.

Så här använder du resultatet från en utmaning för att sätta stjärnor och fokusmarkeringar:

  1. Gå till "Utmaningar" och klicka på en utmaning som eleverna har gjort.
  2. Klicka på knappen "Dela ut stjärnor/fokus" ovanför tabellen.
  3. Då får du möjlighet att ställa in vad som ska gälla för att få en stjärna respektive en fokusmarkering. Det ser ut så här:

    Du ställer in vad som ska hända baserat på hur många rätt en elev fått på frågorna som hör ihop med en viss uppgift, och du kan se precis hur många fokusmarkeringar och hur många stjärnor som kommer sättas. Dra i prickarna för att sätta de gränser som du vill ha. I exemplet ovan kommer en elev få en stjärna om hen har alla rätt på frågorna från en uppgift. Om en elev har mindre än hälften rätt på frågorna kommer det bli en fokusmarkering i stället.
  4. När du är klar klickar du på "Dela ut stjärnor/fokus".

Här kan du se hur du enkelt skapar individuella uppdrag baserat på fokusmarkeringarna: Fokusuppdrag: Skapa många individualiserade uppdrag samtidigt (om du hellre vill skapa ett uppdrag i taget så titta här: Skapa uppdrag baserat på en elevs fokusuppgifter)

Här kan du se hur du kan använda resultatet från en utmaning för att skapa individuella uppdrag: