Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning av utmaningar i Nomp Plus

I listan av utmaningar under "Utmaningar" i Nomp Plus ser du alla dina aktiva utmaningar. Det finns en framstegsmätare för varje utmaning som visar hur stor andel av eleverna som har gjort utmaningen under den aktuella eller senaste tidsperioden för utmaningen:

För att se elevernas resultat klickar du på uppdragets namn i listan.

Här ser du en rad per elev som har utmaningen, och varje kolumn motsvarar en fråga i utmaningen. Du kan direkt se hur många rätta svar varje elev hade, vilken pokal eleven fick, och vilka frågor eleven hade rätt eller fel på. Felaktiga svar visas som röda rutor, och rätta svar som gröna. En obesvarad fråga visas som en grå ruta.

Du kan klicka på de färgade rutorna i tabellen för att se elevernas svar.

Om eleverna haft möjlighet att göra utmaningen flera gånger så är det elevernas bästa resultat som visas först. Du kan växla till varje elevs sämsta, första respektive senaste resultat genom att välja det ovanför tabellen.

Om utmaningen har varit tillgänglig under mer än en tidsperiod kan du välja en annan tidsperiod längst upp till höger.

Till vänster ovanför tabellen kan du kryssa i "Göm elevnamn" om du vill kunna visa listan för eleverna utan att de kan se vems resultat det är.

Här kan du se hur uppföljningen av utmaningar funkar i Nomp Plus: