Hoppa till huvudinnehåll

Fokusuppdrag: Skapa många individualiserade uppdrag samtidigt

Om du snabbt vill skicka ut individualiserade uppdrag till dina elever kan du göra det smidigt med "Skapa fokusuppdrag".

Först behöver dina elever förstås ha några uppgifter med fokusmarkering på. Här kan du se hur du undersöker detta.

Om dina elever har fokusmarkeringar så kan du gå till "Uppdrag" och klicka på "Skapa fokusuppdrag":

Nu kommer det se ut ungefär som när du skapar ett vanligt uppdrag, men med några viktiga skillnader. Den största skillnaden är att du inte väljer ut uppgifterna som ska vara med i uppdraget.

Först väljer du vilka elever som ska få ett fokusuppdrag. I kolumnen till höger ser du hur många uppgifter varje elev har, som har en fokusmarkering och som det inte redan finns ett aktivt uppdrag för:

I nästa steg gör du de inställningar du vill ha för fokusuppdragen. Viktigast här är:

  • Max antal uppgifter: Det här styr hur många uppgifter som kommer väljas ut till elevernas uppdrag. Om en elev inte har tillräckligt många uppgifter med fokusmarkering så kommer det inte bli så många uppgifter i den elevens uppdrag.
  • Repetitioner per uppgift: Här anger du hur många repetitioner eleven kommer behöver göra per uppgift.

När du klickar på "Skapa uppdrag" kommer de valda eleverna att få individuella uppdrag baserat på deras fokusmarkerade uppgifter.