Hoppa till huvudinnehåll

Skapa uppdrag baserat på en elevs fokusuppgifter

Det finns flera sätt att sätta fokusmarkeringar på uppgifter för en elev:

Eleverna ser inte fokusmarkeringarna själva, utan syftet med dem är att du kan använda dem för att skapa individualiserade uppdrag.

Se en elevs fokusmarkerade uppgifter#

Det enklaste sättet att se vilka uppgifter en elev har en fokusmarkering på är att göra så här:

  1. Gå till "Elever".
  2. Klicka på den elev du vill kolla på.
  3. Gå till under-fliken "Uppgifter".
  4. Aktivera filtret "Övrigt" > "Uppgifter med fokusmarkering".

Då kommer de uppgifter som eleven har fokusmarkeringar på att hamna överst i tabellen. Du kan också markera uppgifter i tabellen och sätta eller ta bort fokusmarkeringar själv om du vill (med knapparna nedanför den tabellen).

Skapa uppdrag baserat på fokusmarkeringar#

Om dina elever har fokusmarkeringar på uppgifter gör du så här för att skapa ett individuellt uppdrag baserat på det:

  1. Gå till "Uppdrag".
  2. Klicka på "Skapa uppdrag".
  3. På fliken "1: Välj elever": Välj en enda elev i elevlistan.
  4. På fliken "2: Välj uppgifter": Aktivera filtret "Övriga filter" > "Visa bara fokus-uppgifter":
  5. Nu syns bara de uppgifter som eleven har en fokusmarkering på. Välj de uppgifter som du vill ha med i uppdraget.
  6. På fliken "3: Ange inställningar": Skriv ett namn på uppdraget, gör de inställningar som du vill, och spara!