Hoppa till huvudinnehåll

Administrera huvudmannalicens

En huvudmannalicens / kommunlicens ger dig möjlighet att själv skapa skollicenser utifrån en pool av elevplatser (huvudmannalicensens storlek). Som administratör för en huvudmannalicens kan du se hur många elevplatser som används på respektive skolenhet och ändra skollicensernas storlek vid behov.

Här visar Marianne hur huvudmannalicens-administrationsverktyget funkar:

Skapa en skollicens

För att skapa en skollicens till en skolenhet klickar du på "Skapa licens".

  1. Välj den skolenhet som du vill skapa en licens till genom att välja den i listan.
    • Listan kommer från Skolverkets skolenhetsregister. Är det någon enhet du saknar, så kontakta oss!
  2. Skriv in hur många elevplatser som den valda skolenheten ska ha tillgång till.
  3. Klicka på "Skapa licens" för att skapa licensen.

Så här ser det ut när licensen är skapad:

Använd knappen "Skicka licens med e-post" för att skicka licensnyckeln till någon på den berörda skolan via mejl. Om du vill skicka licensnyckeln på något annat sätt kan du klicka på "Kopiera licensnyckel till urklipp".

För att se licensnyckeln senare, och kunna skicka den till en lärare, klickar du på "Visa licensinformation" på licensens radmeny.

När en lärare får licensnyckeln via mejl kan läraren koppla sig mot den nya skollicensen så här: Hur kopplar jag mig mot vår skollicens?

Ändra storleken på en huvudmanna-skollicens

Om en skola visar sig behöva färre, eller fler, elevplatser än de har just nu, så kan du ändra storleken på deras skollicens.

  1. Klicka fram radmenyn för den licens du vill ändra, och klicka på "Ändra tilldelning".
  2. Ändra "Tilldelade elevplatser" till önskad storlek.
  3. Klicka på "Spara".

Du kan inte ändra antalet elevplatser till ett mindre antal än det antal elever som redan omfattas av skollicensen (antalet under "Använda platser" på licensens rad).

Ta bort licens

Om någon skola inte ska använda Nomp Plus längre kan du ta bort deras licens genom att återkalla den.

För att göra det klickar du fram radmenyn på licensens rad, och sedan på "Ta bort licens".

Svara "Ja" på frågan som dyker upp. När du har gjort detta kommer de lärare som var anslutna till licensen att inte ha tillgång till Nomp Plus längre.

Se användning

Om du klickar på en skollicens i listan av licenser, så kan du se hur skollicensen används.

För varje lärare kan du se när läraren senast loggade in, och hur stor andel av lärarens elever som är aktiva (dvs har loggat in under de senaste 3 månaderna).

Längst upp på sidan ser du också hur många av skollicensens elevplatser som används, och hur många av de elever som omfattats som är aktiva.