Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning av uppdrag i Nomp Plus

Uppföljning av uppdrag#

När eleverna har börjat jobba med sina uppdrag kan du se hur det går i uppdragsvyn.

 1. Välj "Uppdrag" i Nomp Plus-menyn.
 2. Klicka på uppdragets namn i listan.
 3. Du kommer se fyra flikar:
  1. Status
  2. Diagram
  3. Resultat per elev
  4. Resultat per uppgift

Status för uppdraget#

Under den första fliken ser du hur klar varje elev är med uppdraget.

Diagram över uppdragsresultat#

Under den här fliken visas ett diagram över resultaten för alla elever som har uppdraget. Varje elev representeras av en prick i diagrammet. Prickens position visar elevens mediantid och medianantal fel på uppdraget.

Du kan klicka på den prick i diagrammet som representerar en av eleverna för att se mer detaljerad information om hur det har gått för just den eleven.

Här kan du klicka på knappen för att se elevens repetitioner som diagram.

Resultat per elev#

Under fliken "Resultat per elev" visas ungefär samma information som i diagrammet, men i tabellform. Du kan här även se hur lång tid varje elev sammanlagt jobbat med uppdraget hittills.

Du kan filtrera listan per uppgift, så att du kan se varje elevs resultat för en enskild uppgift. Du kan klicka på knappen till höger för att se varje elevs enskilda repetitioner.

Resultat per uppgift#

Under fliken "Resultat per uppgift" visas resultatet på uppdraget per uppgift i stället för per elev. Här kan du använda filtret för att se resultaten för en viss elev.

Här kan du se en film om uppföljning av uppdrag: