Hoppa till huvudinnehåll

Får du inte plats med fler elever?

Hur många elever man kan ha kopplade till sig i Nomp Plus beror på om man har en individuell licens (som bara kan användas av en person) eller en skollicens.

Individuella licenser#

Alla individuella licenser för Nomp Plus har en gräns för antalet möjliga samtidiga elevkopplingar man kan ha.

Om du har elever i elevlistan som inte behöver vara där längre, kan du avsluta mentorskapet för dem.

Om du önskar kunna ha fler elever än du kan just nu, så kontakta gärna oss via e-post.

Skollicenser#

Alla lärare som använder samma skollicens delar på elevutrymmet som finns i skollicensen.

Alla lärare som är anslutna till en skollicens kan själva undersöka hur elevutrymmet används, vilket är en bra början om elevutrymmet verkar ta slut för fort.

Ibland kan det finnas lärare kopplade till skollicensen som inte längre använder Nomp Plus; dessa kan en annan lärare rensa bort. Då räknas inga av den lärarens elever längre till skollicensen.

Om någon lärare har kvar kopplingar till elever som till exempel har slutat, så bör de lärarna avsluta mentorskapet för de eleverna. Elevernas konton tas då inte bort men de räknas inte längre till skollicensen.

Om ni behöver utöka skollicensen för att få plats med fler elever så går det att göra i licenshanteringen. Här kan du se hur du gör detta: Utöka eller förlänga en skollicens