Hoppa till huvudinnehåll

Omfattas din licens av ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?#

Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) är ett extra avtal mellan en skolhuvudman och oss på Nomp som reglerar flera saker kring hur vi på Nomp ska skydda och gallra skolhuvudmannens personuppgifter.

Hur vet jag om min licens omfattas?#

Om din licens omfattas av ett personuppgiftsbiträdesavtal så syns detta i licenshanteringen:

Vad omfattas?#

Avtalet omfattar alla elevkonton som du som lärare skapat, och även ditt eget konto och all information kring dessa.

Vad innebär detta för min licens?#

En elev som är kopplad till en mentor som har en licens som omfattas av ett PuB-avtal kan inte ha mentorer utanför skolhuvudmannnens organisation, som till exempel en förälder som har Nomp Plus.

När en elev inte längre är kopplad till någon mentor kommer eleven inte längre att kunna använda Nomp och kontot kommer att raderas inom en tid (oftast 90 dagar).

Vad händer när licensen går ut?#

I händelse av att er Nomp Plus licens går ut kommer inga av eleverna att kunna logga in i Nomp. Efter en tid (oftast 30 dagar) kommer vi att skicka ett epostmeddelande som informerar användaren om att kontot kommer att raderas. Efter ytterligare en tid (oftast 60 dagar) kommer alla konton och all dess information att raderas.

Om licensen förnyas innan raderingen skett finns all information kvar.