Hoppa till huvudinnehåll

Se vad eleverna gjorde för fel på uppdragen

När eleverna är klara med sina uppdrag kan du se i Nomp Plus inte bara hur många fel eleverna gjort, utan även vilka felen var. På så sätt blir det förhoppningsvis lättare att lista ut vad varje elev kan behöva träna mer på.

Uppdragsuppföljningen hittar du genom att klicka på ett uppdrags namn under "Uppdrag".

Du hittar felsvaren på två olika ställen i uppdragsuppföljningen: dels under fliken "Diagram", och dels under "Resultat per elev".

Uppdragsuppföljning: Diagram#

Här kan du klicka på en prick i diagrammet för att se information om en viss elev. Sedan kan du klicka på knappen "Visa frågor" för att se elevens felsvar.

Uppdragsuppföljning: Resultat per elev#

Klicka på radmenyn på en elevs rad och välj "Visa frågor".

Vilka felsvar som visas påverkas av om du har filtrerat informationen i tabellen, så om du filtrerat tabellen för att bara visa en uppgift kommer bara felsvaren för den uppgiften att visas.

Visa frågor och fel#

För varje fråga som eleven svarat på kan du se vad frågan var, vilken uppgift den hörde till, hur många gånger eleven svarat på den frågan, genomsnittlig tid samt genomsnittligt antal fel.

Om eleven gjorde några fel på frågan kan du klicka på knappen "Visa fel" för att få se vilka fel eleven gjorde. De vanligaste felen visas överst (eleven kan ju ha gjort samma fel flera gånger).

Viktigt att veta angående felsvar#

Du kan bara se elevernas felsvar när eleverna jobbat med uppdrag, inte när eleverna gjort andra uppgifter som inte fanns med på uppdrag.