Hoppa till huvudinnehåll

Klassrumsutmaning

En klassrumsutmaning är en utmaning som alla dina elever gör samtidigt, i realtid. Du ser när eleverna har svarat på den nuvarande frågan, och du bestämmer när en ny fråga ska visas. Alla eleverna börjar svara på samma fråga samtidigt.

När klassrumsutmaningen är över kan du se resultaten på samma sätt som om eleverna gjort utmaningen på vanligt vis.

Här finns det en film som visar hur det fungerar!

Starta en klassrumsutmaning#

Först behöver du se till att du har en utmaning i listan under "Utmaningar". Sedan går du till "Klassrum" > "Utmaning".

Klicka på "Skapa klassrumsutmaning".

Välj vilka elever som ska kunna ansluta, och vilken utmaning ni ska köra, och klicka sedan på "Skapa utmaning".

På nästa sida kan du se vilka elever som anslutit sig till utmaningen. När en elev har anslutit sig blir elevens namn svart i stället för grått.

Eleverna ansluter sig genom att gå till "Utmaningar" och klicka på "Anslut till klassrumsutmaning".

När eleverna har anslutit sig klickar du på "Starta utmaning" för att starta utmaningen. Då får alla elever första frågan.

Genomföra en klassrumsutmaning#

Så här ser det ut i Nomp Plus medan en fråga visas för eleverna:

När en elev är klar med den nuvarande frågan så blir elevens namn i listan grönt.

Diagrammet visar andelen elever som svarat rätt/fel eller avstått från att svara.

Du ser också hur länge den nuvarande frågan visats, och hur lång tid ni hållit på sammanlagt med utmaningen.

För att gå vidare till nästa fråga klickar du på "Nästa fråga".

Avsluta en klassrumsutmaning#

När eleverna har fått tillräckligt med tid på sig med den sista frågan så klickar du på "Avsluta" för att avsluta klassrumsutmaningen. Då får du se en sammanfattning av elevernas resultat.