Hoppa till huvudinnehåll

Filtrering i Nomp Plus

Ovanför alla listor i Nomp Plus finns en gul ruta där det står "Filtrera".

  • Om man skriver något i rutan så visas bara de poster i listan som innehåller den texten.
  • Om man sedan klickar på bocken bredvid rutan så markerar man de synliga posterna.

Här följer några exempel och tips på hur filtreringen kan användas!

Byta lösenord på en viss elev#

I elevlistor kan man skriva början av både för- och efternamnet för att lättare hitta den elev man söker:

filtrera_elev_namn

Skapa uppdrag till alla elever i en grupp#

Skriv in gruppnamnet i filtreringsrutan och använd bocken för att välja alla eleverna i gruppen:

filtrera_elev_uppdrag

Val av uppgifter till uppdrag#

Använd filtreringsrutan för att hitta lämpliga uppgifter:

filtrera_uppgifter

Några tips på vad man kan söka på:

  • subtraktion utan övergång (visar alla subtraktionsövningar utan övergång)
  • subtraktion med övergång (visar alla subtraktionsövningar med övergång)
  • addition utan övergång (visar alla additionsövningar utan övergång)
  • addition med övergång (visar alla additionsövningar utan övergång)
  • addition upp till 20 (visar alla additionsövningar upp till 20)
  • avrund (visar alla avrundningsövningar)
  • decimal (visar alla övningar med decimaltal)
  • klocka (visar alla klockövningar)