Hoppa till huvudinnehåll

Lättare att se elevers felsvar på uppdrag

När dina elever har gjort sina uppdrag så kan du se vilka fel de gjorde på uppgifterna. Nu ser detta ut så här:

I tabellen listas alla frågor som eleven svarat på inom ramen för uppdraget. För varje fråga kan du se vilken uppgift den hörde till, hur många gånger eleven svarat på frågan, genomsnittlig tid samt genomsnittligt antal fel.

Om du klickar på pilen i slutet av raden så får du se vilka fel eleven gjort på frågan. Du kan använda pilarna för att bläddra mellan elevens olika felsvar.

Här hittar du felsvaren

I uppdragsuppföljningen på fliken "Diagram"

Klicka på en prick i diagrammet och sedan på knappen "Visa frågor".

I uppdragsuppföljningen på fliken "Resultat per elev"

Klicka på radmenyn på en elevs rad och välj "Visa frågor".

Under respektive elev på fliken "Uppdrag"

Klicka på radmenyn på en uppdragets rad och välj "Visa frågor".