Hoppa till huvudinnehåll

16 nya önskeuppgifter

Vi har lagt till 16 nya uppgifter på Nomp, som alla har önskats av lärare!

Uppgifterna handlar om:

  • Mäta
  • Fler och färre
  • Former
  • Omvandla mått
  • Subtraktion
  • Multiplikation

Mäta

Här finns det två nya uppgifter om deciliter, samt en uppgift där man mäter i hela centimeter.

Fler och färre

Två nya övningar som passar om man vill träna separat på fler eller färre.

Former

En flervalsövning som bara innehåller triangel, rektangel och ellips.

Omvandla mått

Två nya uppgifter med omvandling av längdmått med decimaler. Den ena är bara mellan decimeter och meter, och den andra bara mellan centimeter och meter.

Subtraktion

En uppgift med minus ett, men utan öppna utsagor.

Multiplikation

En uppgift som är som multiplikationstabellerna upp till 10, men multiplicerat med 10/100/1000. Dessutom har vi kompletterat multiplikationstabell-uppgifterna med tabellerna 15-20.