Hoppa till huvudinnehåll

Logga in i Nomp från Skolon

Nu finns Nomp som officiell app i Skolonbiblioteket, vilket gör att man kan logga in med sitt Skolon-konto i Nomp.

Vi använder e-post-attributet från Skolon för att mappa mot befintliga Nompkonton. I det fall det inte finns något konto som matchar med den e-postadress som kommer i från Skolon så får man valet att skapa ett nytt Nomp-konto, eller att byta namn på en befintlig Nompanvändare.