Hoppa till huvudinnehåll

Ändrat utseende på sidorna under Elever i Nomp Plus

Så här ser det ut under ”Elever” nu:

Om du markerar en eller flera elever kommer andra knappar fram:

På varje rad finns en meny med följande alternativ:

Rensa fokus-markeringar#

Menyalternativet "Rensa fokus-markeringar" är nytt. Det finns både bland knapparna som kommer fram när du markerar elever, och på radmenyn för varje elev.

Detta alternativ kan du använda för att rensa alla fokus-markeringar för valda elever. Det kan vara användbart till exempel om ni haft en paus från Nomp och fokus-markeringarna blivit inaktuella. Du kan läsa mer om fokus-markeringar här: Fokusmarkeringar på uppgifter

Detaljvy#

Om du klickar på elevens användarnamn, eller "Resultat & status" på radmenyn, så kommer du till detaljvyn för eleven, som nu ser ut så här:

Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt är innehållet likadant som förut.

Nytt i detaljvyn#

I underfliken ”Uppgifter” kan du filtrera så att bara uppgifter med fokus-markering ska visas:

I underfliken "Uppgifter" > "Kunskapskarta" kan du nu klicka direkt på uppgifts-rutan för att växla mellan fokus/stjärna/ingenting. Övriga alternativ får du fram genom menyn som kommer fram om du klickar på de tre prickarna.

I underfliken "Uppdrag" kan du klicka på radmenyn för ett uppdrag och välja "Visa resultat som diagram" för att se samma diagram som redan fanns i uppdragsuppföljningen.

Kontaktpersoner#

Den här vyn ser ut så här nu:

När man lägger till en ny kontaktperson visas nu alias för eleven, med elevens användarnamn inom parentes.

Nyligen borttagna#

Den här vyn ser ut så här nu: