Hoppa till huvudinnehåll

Bättre koll på elevens aktivitet i Nomp Plus

Vi har gjort om det diagram som finns under "Aktivitet" under varje elev i Nomp Plus. Här hittar du det:

diagram_elev_aktivitet

Diagrammet visar medianvärden för tid och fel för alla uppgifter som eleven gjort på Nomp.

Varje kategori på Nomp har en egen färg i diagrammet, och varje uppgift visas här som en prick. Håll muspekaren över en prick för att se vilken uppgift det är och hur många repetitioner eleven gjort för just den uppgiften.

diagram_elev_aktivitet_mus

Du kan välja att bara visa en kategori, till exempel algebra eller multiplikation, om du vill titta närmare på elevens resultat för den kategorin.

diagram_elev_aktivitet_kategori

Du kan också justera hur långt bak i tiden diagrammet ska hämta informationen.

diagram_elev_aktivitet_tid

Klicka på en uppgiftsprick för att få se mer detaljer om just den uppgiften.

diagram_elev_aktivitet_uppgift

Här visas en prick per datum då eleven gjort just den uppgiften. Håll muspekaren över en prick för att se vilket datum det är och hur många repetitioner eleven gjorde den dagen.

diagram_elev_aktivitet_uppgift_mus

Även här kan du styra hur långt bak i tiden du vill att diagrammet ska sträcka sig. De prickar som motsvarar tillfällen längre bakåt i tiden i förhållande till det intervall som visas är blekare i diagrammet.