Hoppa till huvudinnehåll

Ändra i uppdrag

Du kan lägga till och ta bort elever från ett uppdrag även efter att eleverna börjat jobba med uppdraget.

Du kan också justera innehållet i uppdraget. Det finns vissa begränsningar i detta. När eleverna har börjat jobba med uppdraget så går det bara att göra uppdraget lättare, inte svårare. Innan eleverna har börjat kan du alltså ändra uppdraget fritt, men när de har börjat kan du:

  • Ta bort uppgifter från ett uppdrag, men inte lägga till nya uppgifter.
  • Sänka antalet repetitioner som krävs, men inte öka.
  • Öka den tid en uppgift ska klaras på, men inte minska tiden.
  • Höja maxgränsen för hur många fel eleverna får ha, men inte minska den.

För att ändra i ett uppdrag gör du så här:

  1. Välj "Uppdrag" i Nomp Plus-menyn.
  2. Klicka fram rad-menyn för uppdraget genom att klicka på de tre prickarna i slutet av raden. Klicka på "Ändra uppdrag" på radmenyn.
  3. Du får då möjlighet att ändra i uppdraget på ungefär samma sätt som när du skapade uppdraget.
  4. Gå till steg 3 ("Ange inställningar") och klicka på "Spara uppdrag" när du är nöjd med ändringarna.