Hoppa till huvudinnehåll

Grupper

Nu kan du ha en elev i flera grupper i Nomp Plus!

Du skapar och uppdaterar grupper precis som förut:

grupper

När du skapar ett nytt elevkonto kan du ange att eleven ska vara med i flera grupper:

skapa_elevkonto_med_grupper

Du kan också ange flera grupper när du uppdaterar en elev:

uppdatera_elev_med_grupper

Du kan också tilldela grupper till flera elever samtidigt. Markera de önskade eleverna i elevlistan och klicka på "Tilldela grupp":

tilldela_grupp_1

Markera sedan vilka grupper som eleverna ska vara med i. De grupper som någon av eleverna är med i är förkryssade:

tilldela_grupp_2

Varje elevs första grupp (i bokstavsordning) visas i elevlistan:

elevlista_med_grupper

Du kan filtrera elevlistan på gruppnamn, även för de grupper som inte syns i listan:

filtrera_elevlista

Detta kan du också använda när du skapar uppdrag. Här ska alla i gruppen "Röd" få ett uppdrag. (För att markera alla elever som visas i listan kan du använda den lilla bocken bredvid filtreringsrutan.)

skapa_uppdrag_filtrera_elever